กระโดดน้ำ การแข่งขันที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ

กระโดดน้ำ

กระโดดน้ำ

กระโดดน้ำ เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่มีความน่าสนใจ กีฬากระโดดน้ำ จะไม่ใช่ลักษณะของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเร็ว แต่จะเป็นการแสดงให้เห็นท่วงท่าลีลาที่มีความสวยงาม มีความสมบูรณ์แบบจากการกระโดดลงมาจากที่สูง ลงมาสู่พื้นน้ำซึ่งผู้ชนะจะเป็นผู้ที่สามารถจัดระเบียบร่างกาย หรือวางตำแหน่งท่าทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ในการแข่งขันจะมีเกณฑ์การพิจารณาคะแนน ที่เกิดขึ้นจากการกระโดดในแต่ละครั้ง จะมีคณะกรรมการที่จะคอยให้คะแนน สูงสุด 10 คะแนน จำนวน 3 ท่าน โดยหลังจากที่นักกีฬาได้ทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย จะมีการให้คะแนนซึ่งจะมีการตัดคะแนนสูงสุดและต่ำสุดออก จากนั้น จึงจะนำคะแนนในส่วนที่เหลือนำคูณกับระดับความยากของท่าที่ใช้ในการกระโดด ในกรณีที่นักกีฬากระโดดลงมาด้วยท่าทางอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งเอาไว้ จะถือว่าทำผิดกฎกติกา และจะมีการหักคะแนนสูงสุดที่ 2 คะแนน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนนั้นจะพิจารณาจากรายละเอียด ที่เกิดขึ้นจากการลอยตัวอยู่ในอากาศ ซึ่งจะมีท่าทางที่จะต้องทำการพิจารณา ดังนี้

  • ท่าเหยียดตรง จะเป็นลักษณะของการกระโดดลงมา มีการจัดระเบียบร่างกายที่บริเวณหัวเข่า และสะโพก จะต้องไม่มีการแอ่นหรือโค้งงอ ปลายเท้าชิดติดกันละเหยียดตรง
  • ท่าพับเอว ลักษณะการกระโดดจะมีการงอตัวในส่วนของสะโพก ในส่วนของขาหัวเข่าและปลายเท้าต้องเหยียดตรง
  • ท่าหมุนตัว ลักษณะของการกระโดด จะวางตำแหน่งของหัวเข่าชิดติดกัน 2 มือประสานกับอยู่ที่บริเวณส่วนขา ให้ปลายเท้าเหยียดตรง
  • ท่าตีลังกา ให้มีการจัดระเบียบร่างกาย ในท่าเหยียดตรง และจะมีการตีลังกาได้ครึ่งตัว
  • ท่ากระโดด บิดตัว สำหรับในท่านี้จึงมีการแบ่งแยกได้ออกมาเป็น 2 ลักษณะ จากการบิดตัวหลังจากที่นักกีฬาทำท่าพับเอว และในกรณีที่ใช้ท่าตีลังกา ซึ่งจะมีการบิดตัวประกอบ การบิดตัวจะสามารถทำในขณะช่วงเวลาใดที่โดดลงมาก็ได้