กระโดดน้ำ

กระโดดน้ำ การแข่งขันที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ

กระโดดน้ำ เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่มีความน่าสนใจ กีฬากระโดดน้ำ จะไม่ใช่ลักษณะของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงความเร็ว แต่จะเป็นการแสดงให้เห็นท่วงท่าลีลาที่มีความสวยงาม มีความสมบูรณ์แบบจากการกระโดดลงมาจากที่สูง ลงมาสู่พื้นน้ำซึ่งผู้ชนะจะเป็นผู้ที่สามารถจัดระเบียบร่างกาย หรือวางตำแหน่งท่าทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการแข่งขันจะมีเกณฑ์การพิจารณาคะแนน ที่เกิดขึ้นจากการกระโดดในแต่ละครั้ง จะมีคณะกรรมการที่จะคอยให้คะแนน สูงสุด 10 คะแนน จำนวน 3 ท่าน โดยหลังจากที่นักกีฬาได้ทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย จะมีการให้คะแนนซึ่งจะมีการตัดคะแนนสูงสุดและต่ำสุดออก จากนั้น จึงจะนำคะแนนในส่วนที่เหลือนำคูณกับระดับความยากของท่าที่ใช้ในการกระโดด ในกรณีที่นักกีฬากระโดดลงมาด้วยท่าทางอื่น...